Clarinus Nauta

Welkom

Cursus Gesteenten

Gesteentenwand

Gesteentenkoffer Leskist Stenen

Contact

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorgvuldigheid is betracht, sluiten de samenstellers van deze website iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is.

Aan de op de website genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

De foto's mogen niet worden gebruikt voor eigen of commerciele doeleinden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Clarinus Nauta 2020 | Script & Design by Martin Nauta